Питання та відповіді: Спадкування

Що може отримати спадкоємець до закінчення строку на прийняття спадщини?
До закінчення строку на прийняття спадщини нотаріус може видати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), якщо це викликано обставинами, які мають істотне значення.

Яким чином можуть бути внесені зміни до свідоцтва про право на спадщину?
За згодою всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, нотаріус або в сільських населених пунктах – уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини може внести зміни до свідоцтва про право на спадщину.

У якому випадку за рішенням суду можуть бути внесені зміни до свідоцтва про право на спадщину?
На вимогу одного із спадкоємців за рішенням суду можуть бути внесені зміни до свідоцтва про право на спадщину.

Яким чином свідоцтво про право на спадщину визнається недійсним?
Свідоцтво про право на спадщину визнається недійсним за рішенням суду, якщо буде встановлено, що особа, якій воно видане, не мала права на спадкування, а також в інших випадках, встановлених законом.

Що таке спадковий договір?
За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Хто може бути сторонами у спадковому договорі?
Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя, один із подружжя або інша особа.
Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа.

У якій формі укладається спадковий договір?
Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Який обов’язок має набувач у спадковому договорі?
Набувач у спадковому договорі може бути зобов’язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття.

Що може бути предметом спадкового договору за участю подружжя?
Предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя.

Яким чином забезпечується виконання спадкового договору?
На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження.

У якому випадку заповіт є нікчемним?
Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним.

Яке право має відчужував щодо контролю за виконанням спадкового договору?
Відчужувач має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його смерті.

Хто здійснює контроль за виконанням спадкового договору у випадку відсутності призначеної особи, яка здійснює контроль за виконанням спадкового договору?
У разі відсутності особи, яка здійснює контроль за виконанням спадкового договору, такий контроль здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.

У яких випадках спадковий договір може бути розірваний?
Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.
Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача.

Підготовлено помічником адвоката
Войнеску Олександром Івановичем

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail