Питання та відповіді: Спадкування

Яким чином визначається розмір плати за виконання повноважень виконавця заповіту, якщо заповідачем він не визначений?
Якщо розмір плати не визначений заповідачем, він може бути визначений за домовленістю виконавця заповіту та спадкоємців, а в разі спору – судом.

Відшкодування яких витрат виконавець заповіту має право вимагати від спадкоємців?
Виконавець заповіту має право вимагати від спадкоємців відшкодування тих витрат, які були ним зроблені для охорони спадщини, управління нею та виконання заповіту.

Хто має право здійснювати контроль за діями виконавця заповіту?
Спадкоємці мають право контролювати дії виконавця заповіту.

Хто здійснює контроль за діями виконавця заповіту, якщо спадкоємцями є малолітні, неповнолітні, недієздатні особи або особи, цивільна дієздатність яких обмежена?
Якщо спадкоємцями є малолітні, неповнолітні, недієздатні особи або особи, цивільна дієздатність яких обмежена, контроль за виконанням заповіту здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, а також орган опіки та піклування.

У якому випадку виконавець заповіту повинен звітувати про дії, які були ним вчинені щодо виконання заповіту?
За вимогою спадкоємців, або у випадках передбачених законодавством їхні батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, а також орган опіки та піклування, виконавець заповіту повинен звітувати про дії, які були ним вчинені щодо виконання заповіту.

Які дії вчиняє виконавець заповіту після виконання заповіту?
Після виконання заповіту виконавець заповіту подає спадкоємцям або їхнім законним представникам звіт про виконання своїх повноважень.

Хто має право оскаржити дії виконавця заповіту?
Спадкоємці, їхні законні представники, а також орган опіки та піклування мають право оскаржити до суду дії виконавця заповіту, якщо вони не відповідають цьому Кодексу, іншим законам, порушують інтереси спадкоємців.

Яка позовна давність застосовується до вимог про визнання неправомірними дій виконавця заповіту?
До вимог про визнання неправомірними дій виконавця заповіту застосовується позовна давність в один рік.

До якого моменту тривають повноваження виконавця заповіту?
Повноваження виконавця заповіту тривають до повного здійснення волі спадкодавця, яка виражена у заповіті.

У який спосіб припиняється чинність повноважень виконавця заповіту?
Чинність повноважень виконавця заповіту припиняється нотаріусом за місцем відкриття спадщини за погодженням із спадкоємцями та відказоодержувачами.

Що повинен зробити виконавець заповіту після припинення його повноважень?
Після припинення повноважень виконавець заповіту повинен повернути нотаріусові документ, який був йому виданий.
Яке право мають спадкоємці, якщо виконавець документу не повернув документ, який посвідчував його повноваження?
У разі неповернення виконавцем заповіту документа, який засвідчував його повноваження, спадкоємці мають право витребувати документ, а також вимагати відшкодування завданих їм збитків.

Чи має право виконавець заповіту відмовитись від здійснення своїх повноважень?
Виконавець заповіту, незалежно від того, ким його було призначено, має право відмовитися від здійснення своїх повноважень.

Який обов’язок покладений на виконавця заповіту у випадку його відмови від здійснення своїх повноважень?
Виконавець заповіту зобов’язаний негайно повідомити спадкоємців, а також інших осіб, щодо яких він повинен був вчинити певні дії, про відмову від здійснення своїх повноважень.

У яких випадках виконавець заповіту не може відмовитися від здійснення своїх повноважень?
Виконавець заповіту не може відмовитися від здійснення своїх повноважень у разі необхідності вчинення невідкладних дій, зволікання з якими загрожує завданням збитків спадкоємцям.

У якому випадку спадкоємець може отримати свідоцтво про право на спадщину?
Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину.

Яким чином видається свідоцтво про право на спадщину, якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців?
Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.

Чи позбавляється спадкоємець права на спадщину, якщо в нього відсутнє свідоцтво про право на спадщину?
Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.

Який обов’язок має спадкоємець який прийняв спадщину у складі якої є нерухоме майно?
Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах – до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно.

У який строк видається свідоцтво про право на спадщину?
Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.

Яким чином відбувається видача свідоцтва про право на спадщину і розподіл спадщини між усіма спадкоємцями, якщо заповіт складено на користь зачатої, але ще не народженої дитини?
Якщо заповіт складено на користь зачатої, але ще не народженої дитини, а також щодо дитини, зачатої за життя спадкодавця, але народженої після його смерті, у разі спадкування за законом, видача свідоцтва про право на спадщину і розподіл спадщини між усіма спадкоємцями може відбутися лише після народження дитини.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail