Питання та відповіді: Спадкування

Чи позбавляється спадкоємець права на спадкування за законом, якщо він відмовився від прийняття спадщини за заповітом?
Відмова спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини не позбавляє його права на спадкування за законом.

Яким чином відбувається перехід права на прийняття спадщини якщо спадкоємець за заповітом, або за законом помер?
Якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов’язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія). Право на прийняття спадщини у цьому випадку здійснюється на загальних підставах протягом строку, що залишився. Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він подовжується до трьох місяців.

В яких випадках спадщина визнається відумерлою?
У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно – за його місцезнаходженням, зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

До кого у власність переходить рухоме майно, що входить до складу спадщини, якщо воно на момент відкриття спадщини знаходиться на об’єкті нерухомого майна?
У разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.

Хто може подати заяву про визнання спадщини відумерлою, крім органу місцевого самоврядування?
Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення – власниками або користувачами суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Які права мають особи, що мають право, або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою?
Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на одержання інформації з Спадкового реєстру про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину.

Протягом якого строку подається заява про визнання спадщини відумерлою?
Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

До кого у власність переходить спадщина, яка визнана судом відумерлою?
Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – за його місцезнаходженням.

Який обов’язок має територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна?
Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до Цивільного кодексу України. Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною з них.

Якими є частки спадкоємців у спадщині?
Частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними.

Чи мають право спадкоємці виділяти свої частки у спадщині в натурі?
Кожен із спадкоємців має право на виділ його частки в натурі.

Кому із спадкоємців належить переважне право на виділ спадкового майна в натурі?
Спадкоємці, які протягом не менш як одного року до часу відкриття спадщини проживали разом із спадкодавцем однією сім’єю, мають переважне право перед іншими спадкоємцями на виділ їм у натурі предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку в розмірі частки у спадщині, яка їм належить.
Спадкоємці, які разом із спадкодавцем були співвласниками майна, мають переважне право перед іншими спадкоємцями на виділ їм у натурі цього майна, у межах їхньої частки у спадщині, якщо це не порушує інтересів інших спадкоємців, що мають істотне значення.

В яких випадках спадщина підлягає перерозподілу між спадкоємцями?
Якщо після спливу строку для прийняття спадщини і після розподілу її між спадкоємцями спадщину прийняли інші спадкоємці, вона підлягає перерозподілу між ними.
Такі спадкоємці мають право вимагати передання їм у натурі частини майна, яке збереглося, або сплати грошової компенсації.

Яке право має спадкоємець, який пропустив строк на прийняття спадщини, при цьому майно перейшло як відумерле до територіальної громади і збереглося?
Якщо майно, на яке претендує спадкоємець, що пропустив строк для прийняття спадщини, перейшло як відумерле до територіальної громади і збереглося, спадкоємець має право вимагати його передання в натурі. У разі його продажу спадкоємець має право на грошову компенсацію.

Чи зобов’язані спадкоємці повідомити кредитора про відкриття спадщини, якщо йому відомо про борги спадкодавця?
Спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги.

У який строк кредитор має право пред’явити свої вимоги до спадкоємців?
Кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги.

У який строк кредитор має право пред’явити свої вимоги до спадкоємців, якщо він не знав і не міг знати про відкриття спадщини?
Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги.

Які наслідки для кредитора, якщо він не пред’явив свої вимоги до спадкоємця у визначені законодавством строки?
Кредитор спадкодавця, який не пред’явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені частинами другою і третьою цієї статті, позбавляється права вимоги.

Чи зобов’язані спадкоємці задовольняти вимоги кредиторів?
Спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

У який спосіб спадкоємці зобов’язанні задовольнити вимоги кредиторів?
Вимоги кредитора спадкоємці зобов’язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено.
У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора накладає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail