Питання та відповіді: автоцивілка

В яких випадках і хто має право перевіряти наявність страхового полісу?
Згідно пп. 21.2 статті 21 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» контроль за наявністю договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється:
Відповідним підрозділом Національної поліції при складанні протоколів щодо порушень правил дорожнього руху та оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
органами Державної прикордонної служби України під час перетинання транспортними засобами державного кордону України.
Пунктом 21.3 ст. 21 зазначеного вище Закону передбачено, що при використанні транспортного засобу в дорожньому русі особа, яка керує ним, зобов’язана мати при собі страховий поліс (сертифікат). Страховий поліс пред’являється посадовим особам органів, визначених у пункті 21.2 цієї статті, на їх вимогу.
Тобто під час керування автомобілем в дорожньому русі у будь-якому випадку на вимогу працівника поліції водій зобов’язаний пред’явити чинний страховий поліс.

Яка відповідальність водіїв за відсутність страхового полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності?
Відповідно до п.п. ґ) п. 2.1 Правил дорожнього руху (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF) водій транспортного засобу зобов’язаний мати при собі поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтверджуючі документи (посвідчення).
Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» визначено, що страховий поліс – єдина форма внутрішнього договору страхування, яка посвідчує укладення такого договору.
За керування транспортним засобом за відсутності у водія полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page6). Відповідно до зазначеної статті КУпАП керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката “Зелена картка”), – тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до п. 5 Підрозділу 1 Податкового кодексу України Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page44). Тобто, за відсутність у водія полісу передбачено штраф в сумі 425,00 грн.

Чи можливо в разі продажу автомобіля повернути оплачені гроші за страховий поліс?
Стаття 18 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1961-15) регулює питання припинення договору страхування з ініціативи страхувальника.
Так, дія договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності може бути достроково припинена:
• за письмовою вимогою страхувальника, про що він зобов’язаний повідомити страховика не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії договору страхування та надати оригінал поліса страховику;
• у разі виходу транспортного засобу з володіння страхувальника проти його волі або знищення транспортного засобу;
• з інших підстав, передбачених законом.
У разі дострокового припинення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик вилучає страховий поліс та анулює його і за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно до періоду страхування, що залишився до закінчення строку дії договору, з утриманням, у передбачених законом випадках, понесених витрат на ведення справи, але не більше 20 відсотків цієї частки.
Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, такий страховик повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі.

Чи необхідно оформляти новий страховий поліс при зміні власника автомобіля?
В 2012 році до Закону України «Про Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» додано статтю 201 «Чинність договору страхування у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу» та викладено її в наступній редакції:
201.1. У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії.
201.2. У разі відчуження забезпеченого транспортного засобу права та обов’язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність.
201.3. У разі смерті страхувальника – фізичної особи його права та обов’язки за договором страхування переходять до осіб, які одержали забезпечений транспортний засіб у спадщину.
201.4. Якщо страхувальник – юридична особа припиняється і встановлюються його правонаступники, права і обов’язки страхувальника за договором страхування переходять до правонаступника.
Тобто, в разі придбання транспортного засобу з діючим страховим полісом, до кінця дії страхового полічу оформляти новий страховий поліс необхідності немає.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail