Питання та відповіді: Спадкування

Які вимоги до форми складання заповіту?
Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем. Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами.

Що таке секретний заповіт?
Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.

Коли нотаріус оголошує секретний заповіт?
Одержавши інформацію про відкриття спадщини, нотаріус призначає день оголошення змісту заповіту. Про день оголошення заповіту він повідомляє членів сім’ї та родичів спадкодавця, якщо їхнє місце проживання йому відоме, або робить про це повідомлення в друкованих засобах масової інформації.

Який порядок оголошення секретного заповіту?
У присутності заінтересованих осіб та двох свідків нотаріус відкриває конверт, у якому зберігався заповіт, та оголошує його зміст.

У якому випадку заповіт може бути посвідчений посадовою особою органу місцевого самоврядування?
Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.

Хто має право посвідчувати заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів?
Заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, а також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та інвалідів.

Хто має право посвідчувати заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України?
Заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна.

Хто має право посвідчувати заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції?
Заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції.

Хто має право посвідчувати заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, а також заповіт працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця?
Заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також заповіт працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу.
Хто має право посвідчувати заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань?
Заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи.

Хто має право посвідчувати заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора?
Заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора.

Чи може заповіт посвідчуватись при свідках?
На бажання заповідача його заповіт може бути посвідчений при свідках.

Чи є право у заповідача скасувати заповіт?
Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт.

Чи має заповідач право скласти новий заповіт?
Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить.

Чи має заповідач право вносити до заповіту зміни?
Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни.

У якому випадку заповіт буде вважатися нікчемним?
Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним.

Які наслідки недійсності заповіту для спадкоємця?
У разі недійсності заповіту спадкоємець, який за цим заповітом був позбавлений права на спадкування, одержує право на спадкування за законом на загальних підставах.

Яким чином спадкоємці за законом одержують право на отримання спадщини?
Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.

Чи може змінюватись черговість одержання права на спадкування?
Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині.

Чи може особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування?
Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Який порядок спадкування усиновленими та усиновлювачами?
У разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, з одного боку, та усиновлювач і його родичі – з другого, прирівнюються до родичів за походженням.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail