Питання та відповіді: Спадкування

З якого віку особа може подати заяву про відкриття спадщини без згоди своїх батьків?
Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника.

Хто має право подати заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи?
Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її батьки (усиновлювачі), опікун.

Коли особа, яка подала заяву про відкриття спадщини може її відкликати?
Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для прийняття спадщини.

Який строк встановлюється для прийняття спадщини?
Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Який строк встановлюється для прийняття спадщини, якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями?
Якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття.

В якому випадку відказоодержувач приймає заповідальний відказ?
Якщо протягом шести місяців з часу відкриття спадщини відказоодержувач не відмовився від заповідального відказу, вважається, що він його прийняв.

Чи може спадкоємець прийняти спадщину у разі пропущення строку для її прийняття?
За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Чи може надаватись спадкоємцю додатковий строк для прийняття спадщини?
За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Протягом якого строку спадкоємець може відмовитись від прийняття спадщини?
Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом шестимісячного строку.

Кому подається заява про відмову від прийняття спадщини?
Заява про відмову від прийняття спадщини подається нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Яким чином фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може відмовитися від прийняття спадщини?
Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може відмовитися від прийняття спадщини за згодою піклувальника і органу опіки та піклування.

Яким чином неповнолітня особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років може відмовитися від прийняття спадщини?
Неповнолітня особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років може відмовитися від прийняття спадщини за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника і органу опіки та піклування.

Яким чином батьки (усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини, належної малолітній, недієздатній особі?
Батьки (усиновлювачі), опікун можуть відмовитися від прийняття спадщини, належної малолітній, недієздатній особі, лише з дозволу органу опіки та піклування.

У якому випадку заява про відмову від прийняття спадщини може бути відкликана?
Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття.

Чи має право спадкоємець за заповітом відмовитись від прийняття спадщини на користь іншої особи?
Спадкоємець за заповітом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом.

Чи має право спадкоємець за законом відмовитись від прийняття спадщини на користь іншої особи?
Спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги.

На чию користь має право відмовитись особа, на ім’я якої складений заповіт?
Якщо заповідач підпризначив спадкоємця, особа, на ім’я якої складений заповіт, може відмовитися від спадщини лише на користь особи, яка є підпризначеним спадкоємцем.

До кого переходить частка у спадщині, якщо один із спадкоємців за заповітом відмовився від неї?
Якщо від прийняття спадщини відмовився один із спадкоємців за заповітом, частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну.

До кого переходить частка у спадщині, якщо один із спадкоємців за законом з тієї черги, яка має право на спадкування відмовився від неї?
Якщо від прийняття спадщини відмовився один із спадкоємців за законом з тієї черги, яка має право на спадкування, частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за законом тієї ж черги і розподіляється між ними порівну.

До кого переходить заповідальний відказ, якщо спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття спадщини?
Якщо на спадкоємця за заповітом, який відмовився від прийняття спадщини, було покладено заповідальний відказ, обов’язок за заповідальним відказом переходить до інших спадкоємців за заповітом, які прийняли спадщину, і розподіляється між ними порівну.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail